Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

382. Anlægsregnskab for Kousgaards Plads

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-08 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Anlægsregnskab for Kousgaards Plads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Kousgaards Plads, omhandlende anlæggelse af plads foran DGI-huset oven på ny p-kælder, fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 26. august 2008, pkt. 190, frigives 500.000 til foreløbige undersøgelser og projektering af pladsen foran DGI-Huset, som efterfølgende navngives Kousgaards Plads.
 
På Byrådets møde den 27. januar 2009, pkt. 10, blev der givet yderligere en udgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til projektering, og på møde den 3. november 2009, pkt. 276 godkender Byrådet en anlægsudgiftsbevilling på 8.144.000 kr. til gennemførelse af projektet.


Der har hen over årene 2008 til 2013 været et forbrug på ialt 10.631.435 kr. til anlæg af pladsen i henhold til den af Byplanudvalget den 9. marts 2009, pkt. 52, godkendte principskitse.
 

Stednr.
Anlæg
U/I
Bevilling
Forbrug
Forskel
222047
Kousgaards Plads
U
 
10.644.000
               
10.631.435
               
12.565        

 
Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.
  Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.