Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

377. Forslag til plan for almene boliger 2014-17

Sagsnr.: 03.02.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til plan for almene boliger 2014-17

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På baggrund af møde med de almene boligorganisationer er der udarbejdet et forslag til plan for almene boliger 2014-17. Der er ikke indarbejdet nye projekter i planen begrundet i de mange helhedsplaner, der er gennemført, planlagt eller under gennemførelse med henblik på at højne kvaliteten i de utidssvarende almene boliger.

De almene boligorganisationer ønsker indarbejdet projekter i den nye bydel ved DNV Gødstrup samt den nuværende sygehusgrund.

Sagsfremstilling

Byrådet har allerede givet tilsagn til de 206 ungdomsboliger der er oplistet i skemaet i 2013. Byrådet vedtog desuden i 2012, at der skulle gives kvote til 6 familieboliger i 2. etape af Bomidtvests byggeri i Vildbjerg.

Der har været afholdt møde med boligorganisationerne den 5. september 2013. På mødet fremkom boligorganisationerne med ønsker til fremtidigt alment byggeri på den nuværende sygehusgrund samt den nye bydel ved DNV Gødstrup og ønskede det indarbejdet i den fireårige plan.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at vedrørende den nuværende sygehusgrund forventes sygehusfunktionerne ikke at være udflyttede før efter 2017, så det vil ikke være aktuelt, at indarbejde boligprojekter i denne plan for almene boliger. Med hensyn til almene boliger i en eventuel kommende bydel ved DNV Gødstrup foreslår forvaltningen, det afventer en kommende planlægning af området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der ikke indarbejdes andre projekter i forslaget til plan for almene boliger 2014-17 end de projekter Byrådet har godkendt de foregående år i form af 206 ungdomsboliger og 6 familieboliger i Vildbjerg.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet, således

 

at der ikke for nuværende indarbejdes andre projekter i forslaget til plan for almene boliger 2014-17 end de projekter Byrådet har godkendt de foregående år i form af 206 ungdomsboliger og 6 familieboliger i Vildbjerg.

Bilag

  • Almene boliger 2014-17.skema. rev.
  • Referat fra møde om plan for almene boliger, den 5 september 2013 rev.