Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

371. Revisionsberetning nr. 5 vedr. regnskabet for 2012

Sagsnr.: 00.32.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Jan Knudsen  

Revisionsberetning nr. 5 vedr. regnskabet for 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KPMG fremsender beretning nr. 5 vedrørende revision af regnskabet for året 2012.
 
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagsfremstilling

KPMG fremsender beretning nr. 5 vedrørende revision af regnskabet for året 2012.
 
Revision af regnskab 2012 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at revisionsberetning nr. 5 tages til efterretning.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

  • Revisionsberetning nr 5 af 13 august 2013 - Årsberetning - Herning Kommune.pdf