Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

198. Ekspropriation til vejformål

Sagsnr.: 05.01.10-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Ekspropriation til vejformål