Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

189. Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2012

Sagsnr.: 05.13.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Thomas Bøgh  

Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevilling på 320.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2012.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 320.000 kr. har Færdselssikkerhedsudvalget i Herning Kommune og forvaltningen foretaget en samlet prioritering af midlerne til trafiksikkerhedskampagner, undervisning og holdningsbearbejdelse.


 
Trafiksikkerhedskampagner 


Fartkampagne
Afholdes i et samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og politiet i ugerne 15-17. Der udarbejdes vejkantsplakater i samarbejde med Kommunens børnehaver og SFOer. Plakaterne der viser to vinkende piger placeres på strækninger hvor der er beboelse tæt på veje med høj fart.
 
Spiritus-/narkokampagne
I samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og politiet, vil der i ugerne 24-26 blive afholdt kampagner og kontroller, ligesom politiet op til højtiderne vil foretage øgede spirituskontroller, støttet af Kommunens kampagne ”Kom sikkert hjem”.
 
Skolestartkampagne
Afholdes i ugerne 32-35 med vejkantplakater ”Pas på de små i trafikken” samt udsendelse af færdselsrelateret materiale til lærer og børn på samtlige skoler i Kommunen.
 
Uopmærksomhedskampagne
Afholdes i ugerne 39-41 i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Hen over året, vil politiet foretage kontroller med særlig fokus på mobiltelefoner.
 
Undervisning og holdningsbearbejdelse


Kursus for ældre bilister
Udbydes af ældresagen til ældre over 60 år, der ikke har gennemført et lignende kursus inden for 5 år. Kurset skal genopfriske færdselsreglerne samt give indblik i den komplekse infrastruktur i Herning området, herunder rundkørsler og motorveje.
 
En en to dag
I et samarbejde med Falck, Herning Brand- og Redning, MCH og lokalpolitiet i Herning, inviteres samtlige daginstitutionsbørn som skal starte i skolen efter sommerferien, til en underholdende ”undervisningsdag” i brugen af 112 alarmopkald.
 
Bekæmpelse af højresvingsulykker
I et samarbejde mellem skoler og vognmænd i Herning, undervises de mindste årgange i folkeskolen i, hvor dårligt udsyn bus- og lastbilchauffører har når de skal svinge til højre og hvordan de, som cyklister, selv skal placere sig.
 
Knallertkampagne
I et SSP samarbejde udsendes ”bekymringsbreve” til forældre til 14-15 årige, der oplyser om det uhensigtsmæssige i, at de lader deres børn køre ulovligt på knallert.
  
Der er på investeringsoversigten for 2012 afsat 320.000 kr., der forventes anvendt med 220.000 kr. til kampagner og 100.000 kr. til undervisning/holdningsbearbejdning.

 

Derudover er der i forbindelse med projekt "Trafiksikkerhedsby 2011" afsat 1,1 mio. kr. i 2012 på investeringsoversigten.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at midlerne til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2012 anvendes som beskrevet,

 

at der meddeles anlægsbevilling i 2012 på 320.000 kr. til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr., Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2012,

 

at udgiften finansieres af det til samme formål afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 320.000 kr. på 222097 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.