Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

202. Salg af ejendom

Sagsnr.: 13.06.02-G10-4-11 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af ejendom