Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

191. Indtægtsbevilling til testning af WebSyn

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1604-09 Sagsbehandler: Steen Holk Bank  

Indtægtsbevilling til testning af WebSyn

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen

Sagsresume

Center for Kommunikation ønsker at indgå aftale med Kennedy Centret omkring testning og implementering af WebSyn på Center for Kommunikation.
 
Som honorering for testning af WebSyn modtager Center for Kommunikation 50.000 kr.
Endvidere modtager Center for Kommunikation 50.000 kr. for implementering af WebSyn.
I alt modtager Center for Kommunikation 100.000 kr. for testning og fortsat registrering til WebSyn.

Sagsfremstilling

WebSyn-databasen er en landsdækkende, klinisk kvalitetsdatabase, som er administrativt forankret i Kennedy Centrets Øjenklinik. Center for Kommunikation ønsker at teste og bidrage til databasen, da denne vil blive væsentlig i det fremtidige arbejde på synsområdet i Danmark.
 
Aftalen omfatter test af indberetning og afrapportering af data til WebSyn-databasen i henhold til beskrevne retningslinjer og vilkår – se vedlagte bilag. Dette kan ske via Kingo-indberetningsmodul, som Center for Kommunikation allerede har. Testperioden er 3½ måned startende fra underskrivelse af aftalen.
 
Endvidere omfatter aftalen implementering af WebSyn og fortsat registrering hertil.

 


Økonomi

Center for Kommunikations omkostninger til indberetning og afrapportering modsvares af kompensationen som modtages af Kennedy Centret.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at der bevilliges en indtægtsbevilling til Center for Kommunikation, seviceområde13, Handicap og Psykiatri på 100.000 kr. i 2012 for honorering for testning og implementering af WebSyn.
at der bevilliges en udgiftsbevilling til Center for Kommunikation, seviceområde13, Handicap og Psykiatri på 100.000 kr. i 2012 for honorering for testning og implementering af WebSyn.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.