Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

162. Leasingaftale vedr. fiberkabling til institutioner

Sagsnr.: 85.11.08-Ø54-1-12 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Leasingaftale vedr. fiberkabling til institutioner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aftale om finansiel leasing fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune benytter i dag TDC som leverandør af fiberkabling til institutionerne.

Fiberkablingen er en forudsætning for telefoni og netværk til alle IT-systemer.

Den nuværende aftale er ophørt i 2011, og Herning Kommune benytter pt. en midlertidig forlængelse af kontrakten, som ophører ved udgangen af 2012.

 

Det er på den baggrund nødvendig at finde en alternativ løsning. Det har vist sig mest rentabel for Herning Kommune at foretage fiberkablingen til en række institutioner selv. Udgifterne til denne fiberkabling har en tilbagebetalingstid på ca. 7 år.

Teknisk har løsningen de fordele, at Herning Kommune har fuld rådighed over forbindelsen, hvor kapaciteten øges til 10 Mbit til 1.000 Mbit.

 

Finansiering af fiberkablingen foreslås gennemført som finansiel leasing. I henhold til den finansielle politisk er det en forudsætning for leasing af driftsudstyr, at der kan dokumenteres en driftsøkonomisk besparelse ved arrangementet. De nuværende driftsmidler kan finansiere en leasingaftale, hvis der vælges en løbetid på 7 år. Efter det 7. år realiseres en driftsbesparelse på 522.000 kr. årligt på Serviceområde 20, Administration Koncern IT, vedligeholdelse af infrastruktur. Besparelsen tilgår de likvide aktiver fra 2020.

 

Leasingaftalen foreslås indgået som en finansiel leasingaftale, som har sidste betaling i 2019, dvs. i det 7 år. Leasingaftalen vil således kunne finansieres af det nuværende driftsbudget i årene 2013-2019. 

 

Leasingaftalen skal i henhold til den finansielle politik godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget, da anskaffelsesværdien overstiger 500.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at det godkendes, at fiberkabling finansieres som finansiel leasing med en løbetid på maksimalt 7 år,

 

at leasingaftalen finansieres indenfor budgetrammen i 2013 til 2019 på Serviceområde 20, Administration,

 

at driftsbesparelsen for 522.000 kr på Serviceområde 20, Administration tilgår de likvide aktiver fra 2020 og frem.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.