Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

172. Boligselskabet Fruehøjggard ansøger om aftale om fortrinsret for seniorer til 12 nye boliger i Gjellerup

Sagsnr.: 03.12.00-P19-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligselskabet Fruehøjggard ansøger om aftale om fortrinsret for seniorer til 12 nye boliger i Gjellerup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Berggreen

Sagsresume

Boligselskabet Fruehøjgaard bygger 12 nye almene familieboliger ved Virkelyst i Gjellerup. Boligerne er indflytningsklar i efteråret 2012. Der ansøges om en udlejningsaftale, så seniorer der er fyldt 50 år og ikke har hjemmeboende børn har fortrinsret til boliger.

Sagsfremstilling

Byggeriet opføres i 2 etager og der er elevatoradgang til boliger på første sal. Der opføres seniorvenlige 8 boliger med 4 rum og 4 boliger med 3 rum på 100-110 m2.

 

Byggeriet er opført centralt i Gjellerup by tæt ved kirke, indkøbsmuligheder og offentlig transport.

 

Boligselskabet ønsker, at seniorer har fortrinsret til de nye boliger. Såfremt boligerne ikke kan lejes ud udelukkende til seniorer, vil boligerne blive tildelt til andre boligsøgende.

 

Tilsvarende fortrinsaftaler for seniorer er godkendt i Fællesbos afdelinger 010, Silkeborgvej - også kendt som La Cabana", afdeling 510, Sydgaden i Snejbjerg og afdeling 400, Lund- og Skjoldparken i Lind samt i Lejerbos afdelinger 707-0, Smedegade, og 550-0 Kampmannsgade, begge i Herning by.

 

Alle udlejningsaftaler er gældende for 4 år og bliver fremlagt til polisk godkendelse samlet en gang i hver byrådsperiode. Seneste behandling var den 08. marts 2011.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at aftale om fortrinsret for personer, der er fyldt 50 år og ikke har hjemmeboende børn i Fruehøjgaards nye afdeling 22, Klosterparken godkendes,

 

at aftalen evalueres årligt af administrationen i forbindelse med kommunens dialogmøder med boligorganisationerne og forelægges til politisk behandling hvert 4 år i lighed med øvrige udlejningsaftaler.  

 

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.