Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

204. Opløsning af selskab

Sagsnr.: 00.00.00-P19-444-06 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Opløsning af selskab