Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

301. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

302. Budget 2016 - 2. behandling af budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019

303. Ansøgning om tilskud til formidling af ny viden om laks i Skjern Å

304. Forslag til Planstrategi 2015

305. Høringsvar til Regions Midtjyllands "Vækst- og udviklingsstrategi 2015 - 2025"

306. Beslutning om finansieringsmodel vedr monopolbrud på it-området

307. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 46 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44 - 50 i Herning

308. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning

309. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 49 for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade

310. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade

311. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Vestergade 41 og 43

312. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 for Ehvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg

313. Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg

314. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 for solcelleområde ved Vildbjerg

315. Endelig vedtagelse af lokalplan for solcelleanlæg ved Vildbjergvej ved Kilde nordvest for Vildbjerg

316. Endelig vedtagelse af lokalplan for solcelleanlæg ved Røddingvej og Videbækvej vest for Vildbjerg

317. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 35 for Snejbjerg gl. skole

318. Endelig vedtagelse af lokalplan for Snejbjerg gl. skole

319. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 44 for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

320. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

321. Debatoplæg for vindmølleområde ved Stakroge

322. Vedtægtsændringer for Herning Seminariums Kunstfond

323. Frigivelse af anlægsbevilling til vuggestuegruppe i Vinding Børnehave

324. Hjemtagning af kantstensfejning

325. Frigivelse af rådighedsbeløb til tagkonstruktion på Holtbjergskolen

326. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan 2015 - 2025

327. Fusion af affaldsselskaberne ESØ og Østdeponi

328. Rammeaftale 2016 på det specialiserede socialområde

329. Handleplan 2015 - Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri - Høringssvar

330. Frigivelse af anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekt KLIT 3

331. Orientering om status på Herning Kommunes Parkeringsfond

332. Erstatning for nedlæggelse af ledninger i kommunale arealer

333. Salg af areal i Vildbjerg

334. Salg af ejendom i Vildbjerg

335. Lejeaftale