Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

323. Frigivelse af anlægsbevilling til vuggestuegruppe i Vinding Børnehave

Sagsnr.: 28.03.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til vuggestuegruppe i Vinding Børnehave

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Det er blevet muligt at oprette en mindre vuggestuegruppe i Vinding Børnehave i indeværende år.

 

Det vil forudsætte bygningsmæssige ændringer, hvortil der søges frigivet et beløb.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i sit møde den 11. oktober 2011 i sagen "Fremtidens dagtilbudsstruktur i Herning Kommune", Børne- og Familieudvalgets beslutning om, at der skulle oprettes vuggestuepladser i Sørvad, når den bygningsmæssige kapacitet tillader det.

 

Der har nu åbnet sig en mulighed for at etablere en mindre vuggestuegruppe på op til 6 børn indenfor de nuværende bygningsrammer.

 

Økonomi

Det vil dog kræve bygningsmæssige tilpasninger til en pris ifølge overslag fra Kommunale Ejendomme på

140.000 kr.

Herudover udgifter til løst inventar, legepladsudstyr mv. til

  35.000 kr.

En samlet udgift til etablering af vuggestuen beløber sig til

175.000 kr.

 


Finansiering af udgiften på 175.000 kr. kan ske via stednummer 513 099 02, Diverse anlægsarbejder på dagtilbudsområdet. Udvidelse/ændring af pladskapaciteten. Beløbet søges frigivet hertil.

 

 

Indstilling

Børne- og Familiesudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 på 175.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, nyt stednummer, oprettelse af vuggestuegruppe i Vinding Børnehave,
at beløbet på 175.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, stednummer 513 099 02. Diverse anlægsarbejder på dagtilbudsområdet, Udvidelse/Ændring af pladskapaciteten.
Børne- og Familiesudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.