Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

317. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 35 for Snejbjerg gl. skole

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 35 for Snejbjerg gl. skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet 28. april 2015 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 35 for område ved Snejbjerg gl. skole.

 

Der udarbejdes kommuneplantillæg for at give mulighed for at omdanne området fra skole og idrætsområde til boligområde.

 

Forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 30. april 2015 til 25. juni 2015, Der er ikke indkommet indsigelser til planforslaget.

 

Kommuneplantillæg nr. 35 anbefaledes endeligt vedtaget uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2013-24 danner det planmæssige grundlag for lokalplan 51.B11.1 som omdanner området fra skole til boligområde.

 

Områdets anvendelse fastlægges i kommuneplantillægget til boligformål som åben-lav bebyggelse som én-familie-hus og tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse.

Der gives mulighed for bebyggelse i 2 etager og med en bygningshøjde på 8,5 meter.

Dele af området kan anvendes til offentlige formål i form af svømmehal, boldbane, legeplads eller lignende samt parkering.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 35 for boligområde ved Sydgaden, Skolesvinget og Lergravsvej i Snejbjerg, Snejbjerg gl. skole endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.