Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

322. Vedtægtsændringer for Herning Seminariums Kunstfond

Sagsnr.: 20.00.00-P24-7-15 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Vedtægtsændringer for Herning Seminariums Kunstfond

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Bestyrelsen for Herning Seminariums Kunstfonds ønsker vedtægtsændringer. Ansøgningen modtaget den 4. maj 2015

Sagsfremstilling

 

Bestyrelsen for Herning Seminariums Kunstfond vedtægtsændringerne begrunder de ønskede vedtægtsændringer med, at de vil sikre bestyrelsen et bredere fundament for det fremtidige virke. Samtidig er vedtægterne tilrettet det tidligere udtrykte ønske om, at kommunen kun ønsker at udpege et medlem fremover.

 

 

Vedtægtsændringerne består af tre ændringer:

 

1. (ændring af §13) Istedet for, at Herning Byråd udpeger de tre medlemmer som bestyrelsen skal bestå af, ønsker man en bestyrelse på 7 medlemmer.

Disse skal udpeges af:

 

a. Herning Byråd (1 medlem)

b. Ledelsen på Herning HF og VUC (1 medlem)

c. Medarbejderne på Herning HF og VUC (1 medarbejderrepræsentant)

d. Kulturelt Samråd Herning (1 medlem)

e. CHPEA Museum (1 medlem)

f. Herningegnens Lærerforening (1 medlem)

g. Midtjysk Skole- og Kulturfond (1 medlem)

 

2. (ændring af § 16) er en konsekvensrettelse af punkt 1, det vil sige at i teksten går fra "Herning Byråd" til "de udpegede organisationer".

 

3. (ændring af § 17) Istedet for at afholde tre bestyrelsesmøder om året, vil man gerne nøjes med to møder om året.

 

Det er således et principielt spørgsmål om ændringer af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Dette har bestyrelsen særskilt spurgt til hos Civilstyrelsen (Simon Cardel Langeland) som ingen bemærkninger havde til dette.

 

Det tilrådes at vedtægtsændringerne først træder i kraft efter næste kommunalvalg, på grund af det udpegede byrådsmedlemmers nuværende poster i bestyrelsen. 

 

Herning Kommune får dermed mindre indflydelse i bestyrelsen.

 

 

Byrådet har i dag udpeget 3 medlemmer til bestyrelsen: Ulrik Hyldgaard, Kurt H. Jørgensen og Erik Pedersen.

 

 

Økonomi

Vedtægtsændringerne har ikke økonomiske konsekvenser for Herning Kommune

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at forslaget til vedtægtsændringer godkendes,

 

at ændringerne træder i kraft efter Byrådets vedtagelse,

 

at Ulrik Hyldgaard(V) indtræder i bestyrelsen,

 

at Herning Seminariums Kunstfond herefter fremsender tilrettede vedtægter til endelig godkendelse i Civilstyrelsen.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Forslag til ændringer af Herning Seminariums Kunstfonds fundats 2015
  • Vedtægter fra 2006 for Herning Seminariums Kunstfond