Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

307. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 46 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44 - 50 i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 46 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44 - 50 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44 - 50, Herning, er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning.

 

Kommuneplantillægget som er nr. 46 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 ændrer en del af rammeområde nr. 12.B10 til rammeområde 12.BL3.1. Den overordnede idé er at tilføje boligformål til anvendelse af den tidligere jobformidling; og at tilføje mulighed for let erhverv ved Nørregade 48 og 50.

 

Kommuneplantillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44 - 50, Herning foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til Kommuneplantillæg 46