Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

334. Salg af ejendom i Vildbjerg

Sagsnr.: 13.06.02-36-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af ejendom i Vildbjerg