Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

335. Lejeaftale

Sagsnr.: 00.00.00-K08-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Lejeaftale