Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

331. Orientering om status på Herning Kommunes Parkeringsfond

Sagsnr.: 00.00.00-P19-604-08 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Orientering om status på Herning Kommunes Parkeringsfond