Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

260. VVM-redegørelse for motorvej mellem Herning og Holstebro

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

VVM-redegørelse for motorvej mellem Herning og Holstebro

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vejdirektoratet har den 21. juni sendt VVM-redegørelse for motorvejsanlæg mellem Herning og Holstebro samt vejforbindelse til Gødstrup i høring. Der er høringsfrist den 27. august.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet skitserer et hovedforslag samt fire alternativer. De 5 forskellige modeller er illustrereret i bilag.  

 

Borgmesteren har i et brev til borgmestrene i Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande kommuner den 22. juni opfordret til, at der afgives et fælles høringssvar. I brevet opfordrer Herning Kommune til, at kommunerne står sammen om en "fuld-skala-model" fra Snejbjerg til Holstebro Nord. I praksis vil det som udgangspunkt sige Vejdirektoratets alternativ 4 til ca. 3,9 mia. kr.

 

Der er høringsfrist den 27. august. Sagen vil blive behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 08. august, i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. august og i Byrådet den 23. august.

 

Der afholdes borgermøde i Snejbjerg den 14. august 2012.

 

Bilaget er et lille uddrag af den samlede VVM-redegørelse, der udgør 164 sider i alt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at orienteringen tages til efterretning.  
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagen vil blive behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august og i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. august og fremsende herefter med forbehold for Byrådets endelige godkendelse den 28. august.

Bilag

  • Borgmesterens brev af 22. juni 2012 til borgmestrene i omegnskommunerne
  • Uddrag af vejdirektoratets VVM-redegørelse - de 5 modeller på kort