Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

132. Status på covid-19 og epidemiens konsekvenser for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

133. Status på hjælpepakker til erhvervs-, kultur- og fritidslivet

134. Godkendelse af reviderede beregningsmodeller til demografi og ændret procedure for tilpasning af budgetrammerne

135. Rammeudmelding budget 2021-2024

136. Økonomi- og Erhvervsudvalgets mål for budget 2021-2024

137. Lånemuligheder ifm. fremrykning af anlægsinvesteringer

138. Godkendelse af kapitalindskud i Midtjyllands Lufthavn i 2020

139. Orientering om den politiske følgegruppes arbejde med bæredygtighed, herunder etablering af bæredygtighedscenter

140. Ansøgning om støtte til indkøb af digitalt skilt til Sunds

141. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 58 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole)

142. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole)

143. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for landområde til skydebaner fra Herning Jagtcenter

144. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for landområde til skydebane fra Herning Jagtcenter

145. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Centerområde ved Holstebrovej i Tjørring

146. Foreløbig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 102 for sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej i Vind

147. Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner 2020

148. Frigivelse af anlægsbevilling til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum

149. Frigivelse af anlægsbevilling til udendørs træningsmiljø i Lind

150. Frigivelse af anlægsbevilling vedr. renovering af Lysanlæg i Vildbjerg

151. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Herning Atletikstadion

152. Multicenter Sunds - renovering af tag og gulv i hal 1

153. Udvidelse af vedtaget option om møde- og forsamlingslokale i Sportscenter Herning og Brændgårdskolens Talentklasser

154. Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt "Målrettet indsats"

155. Fremrykning af udvidelse af vuggestuepladskapacitet

156. Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af sociale regnskaber 2018

157. Orientering om Årsrapport 2019 for Drift og Service

158. Køb af gadelysanlæg i Karstoft

159. Salg af ejendom

160. Salg af boliggrunde i kommunens landsbyer

161. Salg af grunde

162. Prisfastsættelse af boliggrunde i Tjørring

163. Andelsboligforeningen Solhøj i Vildbjerg ønsker at erhverve et mindre areal af Herning Kommune.

164. Institutionssag

165. Personalesag