Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

132. Status på covid-19 og epidemiens konsekvenser for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Sagsnr.: 14.00.00-G01-12-20 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Status på covid-19 og epidemiens konsekvenser for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Status på covid-19 og epidemiens konsekvenser for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Covid-19 set fra et Direktionens Stabs perspektiv.

 

Direktionens Stab kerneopgave er at yde stabsstøtte. Støtte til det politiske niveau, til direktion og til forvaltinger og institutioner ("Forretningen"). Sådan er det også i den nuværende sitaution nu blot med yderligere/nye opgaver.

 

I Direktionens Stab er alle påvirket af situationen. Stort set alle medarbejdere arbejder hjemmefra. Der er fortsat arbejde, der skal gøres. Er der mulighed for det, bruges energi på udviklingsopgaver og til god-tid-tider hengemte opgaver således, at vi er godt rustede når vi vender tilbage til den nye normal.

 

I forhold til nye opgaver i situationen er det særligt HR, Kommunikation og IT og Digitalisering, der er i vælten med hver deres specialer. Øvrige er mere påvirket ad hoc af nye opgaver. fx i forhold til politiske videomøder, støtte til erhvervsinitiativer og ledelsesinformation til krisestabene.

 

Opmærskomhedspunkter

  • Vi er gået gang med vielser i Byrådssalen i uge 17. Tilstede er brudeparret, vidnerne og fogeden.
  • RedBull Drift Shifters, som skulle være afholdt på pladsen foran Boxen er helt aflyst. Det var først tanken, at det kunne flyttes, men det kan ikke lade sig gøre at samle de rigtige kørere, så derfor aflyses det.
  • Jobbanken er blevet suppleret og kompetenceafdækket. Der er pt. bud efter rengøringskompetente medarbejdere, i henhold til den større rengøringsopgave som genåbningen på skole- og dagtilbudsområdet afføder
  • Sygefraværet har generelt været nedagående i "lockdownperioden" ligger generelt på at relativt lavt niveau i forhold til samme periode 2019 og 2018

 

For nuværende er der ikke større bumlerier end, at det kan håndteres.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til orientering
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.