Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

161. Salg af grunde

Sagsnr.: 13.06.02-G10-1-20 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af grunde

Beslutning