Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

153. Udvidelse af vedtaget option om møde- og forsamlingslokale i Sportscenter Herning og Brændgårdskolens Talentklasser

Sagsnr.: 82.20.03-P20-1-20 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Udvidelse af vedtaget option om møde- og forsamlingslokale i Sportscenter Herning og Brændgårdskolens Talentklasser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med etablering af opvisningshal og skolebygning til Brændgårdskolens Talentklasser ved Sportscenter Herning er det vedtaget, at bygge et møde- og forsamlingslokale i forbindelse med opvisningshallen. Dette lokale vil med fordel kunne bygges større og dermed gøre udnyttelsen langt mere fleksibel. En udvidelse af dette lokale fra 200m2 til 373m2 vil betyde at op til ca. 375 personer kan samles – både til gavn for Brændgårdskolens Talentklasser og for Sportscenter Herning og deres brugere.

Prisen for udvidelsen vil være 1,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ved udbuddet af byggeriet af opvisningshal og Brændgårdskolens Talentklasser var en af de udbudte optioner etablering af mødelokale til ca. 200 personer. Et sådant mødelokale havde vinderne af konkurrencen (KPC A/S) indtegnet på en relevant og central placering ved hallen og med kort afstand til den del af byggeriet hvor skolen placeres. Der blev på henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget (23/10 2019), Børne- og Familieudvalget (23/10 2019), Økonomi og Erhvervsudvalget (4/11 2019) og Byrådet (12/11 2019) møderne besluttet at tilkøbe denne option.

 

Efter godkendelsen af byggeriet har der vist sig et ønske om at udvide denne facilitet. Mødelokalets placering i byggeriet betyder, at det kan benyttes af en lang række aktører i byggeriet – og særligt hvis lokalet projekteres lidt større. Efter dialog med KPC viser det sig, at man for relativt få midler kan udvide lokalet med 173 kvm, så det samlet bliver 373 kvm., med plads til ca. 375 personer.

 

Med denne udvidelse kan lokalet for nuværende bruges af skolen til at samle alle elever, ligesom faciliteten kan øge muligheden for at afholde arrangementer for de professionelle aktører der skal benytte opvisningshallen, særligt for håndklubben HC Midtjylland, som har ytret et stort ønske om udvidelse af faciliteten. Et af formålene med en udvidelse af lokalet, vil således være at styrke håndboldklubbens muligheder for at øge indtjeningen, fordi de med et større mødelokale kan tilbyde bedre sponsorfaciliteter.

 

Det skal bemærkes, at en kommune gerne må opføre en facilitet med det formål at benytte faciliteten til blandt andet udlejning, når det, som her, sker i sammenhæng med et andet byggeri, jf. lovbekendtgørelse 1155. I dette tilfælde bygges lokalet i sammenhæng med hal og skole. Det skal bemærkes, at udlejning af faciliteten i givet fald skal ske på markedsvilkår.

 

Håndboldklubben HC Midtjylland ytrer kraftigt ønske om udvidelsen. Så meget, at håndboldklubben er indstillet på at indgå en bindende lejekontrakt for adgang til lejemålet de kommende ti år, for mindst 140.000 kr. om året.

 

Som det kan ses på vedlagte bilag, er lokalet placeret på 1. sal og fordi KPC`s udgangspunkt i tilbuddet har taget højde for ønsket om mødelokale til 200 personer, så er det fulde areal over omklædningsrummene i stueetagen ikke udnyttet. Derudover ligger den del af lokalet i en kile mellem den kommende opvisningshal og den kommende hal 2, hvilket gør at siderne allerede er projekteret til en eventuel udvidelse af mødelokalet.

 

Der henvises til, at en udvidelse af lokalet med fordel kan foretages under den igangværende projektering, så Brændgårdskolens Talentklasser og alle centrets øvrige brugere kan får adgang til et stort og multifunktionelt møde- og forsamlingslokale fra starten – og fordi en udvidelse i den nuværende projektering vil betyde en meget lille kvadratmeter pris (8670 kr. pr. m2) for udvidelsen på 173m2. Opføres faciliteten senere vil det betyde ca. en tredobling af prisen.

Økonomi

Den samlede anlægssum for udvidelsen vil være 1,400 mio. kr. Håndboldklubben HC Midtjylland er indstillet på at indgå en bindende lejeaftalen for lokalet på 140.000 kr. om året i ti år.

 

Anlægssummen skal fordeles over de to etableringsår, som er 2020 og 2021, med 700.000 kr. om året.

 

Anlægsudgiften på 1,400 mio. kr. foreslås finansieret fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, med 1,300 mio. kr. fra konto for fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg (stednr. 035094) i 2020 samt 0,100 mio. kr. fra konto for Særligt Lokaletilskud i 2020.

 

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen ved behandlingen i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,400 mio. kr. med 0,700 mio. kr. i 2020 og 0,700 mio. kr. i 2021 til etablering og udvidelse af mødelokale i Sportscenter Herning, ny opvisningshal, på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscenter Holing,
at anlægsudgiften på 1,400 mio. kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, med 1,300 mio. kr. fra konto for fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg (stednr. 035094) i 2020 samt 0,100 mio. kr. fra konto for Særligt Lokaletilskud i 2020.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.