Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

152. Multicenter Sunds - renovering af tag og gulv i hal 1

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Multicenter Sunds - renovering af tag og gulv i hal 1

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Den selvejende Institution Multicenter Sunds ansøger om tilskud til udskiftning af tag og renovering af gulv i hal 1.

 

Der anmodes om anlægsbevilling på 0,789 mio. kr. vedr. tag og et tilskud på 0,248 mio. kr. vedr. gulv - i alt 1,037 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hal 1 ved Multicenter Sunds er opført i 1967 og har behov for en omfattende renovering. Centret ansøger derfor om tilskud til udskiftning af taget samt renovering af eksisterende gulv.

 

Taget er utæt og mange tagplader er møre og er midlertidigt repareret for at undgå vandgennemtrængning.

Det vurderes, at nuværende spær vil kunne klare yderligere efterisolering samt nyt tag - og der foreligger dokumentation fra ÅF Buildings Denmark.

 

Gulvet i hal 1 er fra 1986 og har i flere år trængt til afhøvling, ny opstregning og lakering. Hal 1 er med tilskuerpladser den fortrukne hal til afholdelse af kampe samt aktiviteter og danner bl.a. rammen for alle hjemmekampe for Sunds Seahawks Floorball Clubs ligahold. Gulvet er meget ujævnt og er flere steder nedslidt til rå træ med dybe ridser og slagmærker.

 

Økonomi

Multicenter Sunds har indhentet tre tilbud på udskiftning af tag og to tilbud på tagventilation - hvor billigste tilbud er på i alt 0,789 mio. kr. inkl. moms. Hallen er ikke momsregistreret på hal 1 og får således ikke momsen refunderet.

Der er indhentet to tilbud på renovering af gulv - hvor billigste tilbud er på 0,248 mio. kr. inkl. moms (samme momsforhold)

 

Udgiften på 0,789 mio. kr. vedr. tag kan finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318084 Tag/fag haller.

Udgiften på 0,248 mio. kr. vedr. gulv kan finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, haltilskudskontoen.

 

Multicenter Sunds formueforhold jf. regnskab 2019:

Årets resultat: -97.363 kr.

Egenkapital: 5.184.187 kr. (hovedsageligt bygninger)

Likvid beholdning: 0 kr.

Multicenter Sunds modtager et årligt bloktilskud på 2.637.000 kr. (2020)

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,789 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318084 Tag/fag haller, til udskiftning af tag på hal 1 ved Multicenter Sunds,
at der bevilges et tilskud på op til 0,248 mio. kr. til renovering af gulv i hal 1,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2020
at udgiften på op til 0,248 mio. kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, haltilskudskontoen
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.