Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

150. Frigivelse af anlægsbevilling vedr. renovering af Lysanlæg i Vildbjerg

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-5-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. renovering af Lysanlæg i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter anmoder om frigivelse af 0,626 mio. kr. til renovering af lysanlæg, og projektet vil blive gennemført snarest muligt efter politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter ansøgte på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. maj 2019 om støtte til udskiftning af lysanlægget på bane 7 og 8. Det eksisterende anlæg er opstillet i 1980, og ifølge sportscentret er soklerne revnede, master og lampehuse er i alvorligt forfald og kablerne til anlægget mørnede og tærede.

 

Byrådet vedtog i budgetforliget for 2020-2023 at afsætte 0,626 mio. kr. ekskl. moms i 2020 til formålet, svarende til billigste tilbud på opgaven.   

 

Økonomi

Der er i investeringsoversigten afsat 0,626 mio. kr. i 2020 til formålet på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031072 Vildbjerg, lysanlæg

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,626 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031072 Vildbjerg, lysanlæg,
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,626 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, samme stednr. i 2020.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.