Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

149. Frigivelse af anlægsbevilling til udendørs træningsmiljø i Lind

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-3-19 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til udendørs træningsmiljø i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Pia Colstrup

Sagsresume

Jf. indgået budgetforlig for 2020-2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. i 2020 til etablering af et udendørs sports- og motionsanlæg for alle borgere i Lind. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Sagsfremstilling

KLG har i samarbejde med de mange interessenter i lokalområdet taget initiativ til udvikling og etablering af et udendørs sports- og motionsanlæg for alle borgere i Lind og omegn.

 

I henhold til udarbejdet skitseprojekt "Lind Outdoor" bygger projektet på et lokalt samarbejde med henblik på etablering af et udendørs multibanemiljø i Lind, som et naturligt samlingspunkt for boldspil, bevægelse, leg og motion året rundt. Et miljø som er åbent for alle og kan bruges af både skoler, foreninger, institutioner og borgere i området.

 

Derudover har projektet også et særligt socialt sigte med henblik på at tiltrække og fastholde teenagere i idrætten med tilbud om mere individuelle/ selvorganiserede bevægelsestilbud og samværsformer.

 

Projektet består af en kunstgræsbane (hvortil der jf. budgetforlig for 2017-2020 er bevilget 2,5 mio. kr. i 2019 - frigivet på Byrådsmødet den 27. august 2019) samt en lang række multibaneanlæg, træningsstationer, beach håndboldbane og faciliteter til ophold og samvær.

 

Multianlægget placeres i tilknytning til de eksisterende boldbaner og Alpi Hallerne på Kollundvej i Lind.

 

Samlede budgetterede udgifter udgør anslået 7,150 mio. kr. inkl. moms fordelt med 4,3 mio. kr. til kunstgræsbane og 2,85 mio. kr. til multianlæg. Lokalområdet bidrager med 1,8 mio. kr. til kunstgræsbanen og 0,850 mio. kr. til multianlægget via egenfinansiering, husstandsindsamling og tilskud fra diverse fonde. Herning Kommune har jf. budgetforlig for 2020-2023 afsat et rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. i 2020 til multianlægget, heraf 0,250 mio. kr. vedr. p-forhold, som ikke er indregnet i anførte anlægsbudget og endnu ikke færdigplanlagt. Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på 2,250 mio. kr., hvoraf de 2 mio. kr. udbetales til Lind Outdoor.  

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,250 mio. kr. til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, sted nr. 031073 Lind Outdoor,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. på samme stednr. i 2020.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.