Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

147. Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner 2020

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner på Serviceområde 15, Kultur.

 

Det afsatte rådighedsbeløb er i alt 312.000 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme har udarbejdet forslag til vedligeholdelsesplan over bygningerne i Nørregade 7 og forvaltningen er samtidig i løbende dialog med kommunens kulturinstitutioner vedrørende diverse vedligeholdelsesopgaver, som institutionerne ikke selv har budgetmæssig dækning for.

 

Der er på nuværende tidspunkt jævnfør vedligeholdelsesplanen og i øvrigt indkomne ansøgninger og opgaver registreret følgende:

 

Institution

Opgave

Kr.

Scene 7

Algebehandling af tagflade

2.000

Herning Musikskole

Algebehandling af ovenlys

1.500

Den Jyske Sangskole

Behandling af 2 stk. facadedøre i hårdt træ

1.500

Den Jyske Sangskole

Reparation af murværk ved trappeopgang

95.700

Herning Billedskole

Reparation af sokkelpuds

12.000

Huset no7

Reparation af sålbænke, fugt isolering af kælder, dræn, samt rens, reparation og behandling af pudset fremspring

66.000

I alt

178.700 

 

I alt ansøgninger for 178.700 kr., og det forventes, at der fremkommer yderligere ansøgninger i løbet af 2020.

 

For at undgå en række mindre enkeltsager til politisk behandling i løbet af året, ansøges der om en samlet anlægsbevilling på 312.000 kr., idet der i forbindelse med regnskabsafslutningen fremsendes et samlet anlægsregnskab over de løste opgaver.

 

Herning Kommune har i lyset af den pågående pandemi opfordret såvel selvejende som kommunale institutioner til at understøtte det lokale erhvervsliv ved for eksempel at iværksætte allerede planlagte vedligeholdelsesopgaver finansieret inden for budgetrammen.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 312.000 kr. i 2020 på Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.,
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 i 2020.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.