Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

165. Personalesag

Sagsnr.: 81.00.00-G01-106-15 Sagsbehandler: Martin Buur Petersen  

Personalesag

Beslutning