Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

138. Godkendelse af kapitalindskud i Midtjyllands Lufthavn i 2020

Sagsnr.: 24.10.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Godkendelse af kapitalindskud i Midtjyllands Lufthavn i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Midtjyllands Lufthavn har fremsendt anmodning om udbetaling af kapitalindskud i lufthavnen på 1.216.500 kr. i 2020.

 

Der anmodes om godkendelse af udbetaling af kapitalindskuddet.

Sagsfremstilling

På møde den 19. august 2019, pkt. 247 drøftede Økonomi- og Erhvervsudvalget den økonomiske status for Midtjyllands Lufthavn. Efterfølgende er der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023 afsat 1.200.000 kr. årligt til kapitalindskud i Midtjyllands lufthavn i 2020-2021.

 

På bestyrelsesmøde i Midtjyllands Lufthavn den 13. december 2019 blev budget 2020 for lufthavnen behandlet. Det budgetterede resultat er -5.948.000 kr. i 2020. Det blev desuden besluttet at anmode ejerkredsen om udbetaling af kapitalindskud for 2020.

 

Herning Kommune har modtaget anmodning om udbetaling af kapitalindskud på 1.216.500 kr. for 2020. 

Økonomi

Der er på Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender afsat 1.200.000 kr. årligt til kapitalindskud i Midtjyllands Lufthavn i 2020-2021. Merudgift i forhold til budgetteret på 16.500 kr. indgår som en del af regnskabsafslutningen for 2020.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der udbetales kapitalindskud i Midtjyllands Lufthavn på 1.216.500 kr. i 2020.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Anmodning om Herning Kommunes udbetaling af kapitaludvidelse i 2020