Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

162. Prisfastsættelse af boliggrunde i Tjørring

Sagsnr.: 13.06.02-S29-2-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af boliggrunde i Tjørring

Beslutning