Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

159. Salg af ejendom

Sagsnr.: 13.06.02-G01-17-19 Sagsbehandler: Rasmus Raun  

Salg af ejendom

Beslutning