Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

136. Økonomi- og Erhvervsudvalgets mål for budget 2021-2024

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Økonomi- og Erhvervsudvalgets mål for budget 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forslag til nye mål for 2021 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forelægges til drøftelse.

 

Endelig godkendelse sker sammen med behandlingen af budgetforslaget for 2021-2024 på udvalgets område, som behandles på mødet den 15. juni 2020.

Sagsfremstilling

Politiske mål for hvert serviceområde indgår jfr. budgetproceduren for 2021-2024 som en del af budgetforslaget for de enkelte fagudvalg.

 

Administrationen har udarbejdet forslag til politiske mål for 2021 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område omhandlende nedenstående emner, som forelægges til første drøftelse i udvalget.

 

Serviceområde 15 Kultur:

  • Herning - et godt sted at leve

 

Serviceområde 20 Administration:

  • Iværksætteri og erhvervsudvikling
  • Digitalisering

 

Målene er vedlagt som bilag til sagen.

 

De endelige mål med eventuelle rettelser og tilføjelser forelægges til endelig godkendelse på næstkommende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2019 som en del af det samlede budgetforslag for 2021-2024 på udvalgets område.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at forslag til mål for 2021 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område jfr. bilag drøftes,

 

at målene forelægges igen til endelig godkendelse som en del af budgetforslaget for 2021-2024 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på mødet den 15. juni 2020.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • SO 15 ØKE - målbeskrivelse 2021
  • SO 20 ØKE - målbeskrivelse 2021
  • SO 20 ØKE - mål beskrivelse 2021 - digitalisering