Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

112. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

113. Årsregnskab 2016

114. Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2016 samt overførsel fra 2016 til 2017

115. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 for det samlede kommunale område

116. Opfølgning på mål 2016 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder

117. Perspektivnotater budget 2018-2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

118. Invitation fra Indenrigsministeriet til partnerskab om regelforenkling

119. Snejbjerg Hallen søger om tilladelse til videoovervågning

120. Beach-Handball på Torvet i Herning - 3 årig aftale

121. Socle Du Monde - tilskud til markedsføring

122. Opstart af "Aerospace and Defence Manufacturing Cooperation - klynge"

123. Godkendelse af skema B for Fællesbos helhedsplan for Elmegården i Herning

124. Godkendelse af skema B for Fællesbos helhedsplan for Ørstedsgården i Herning

125. Bomidtvest ansøger om helhedsplan til Blomstertoften i Tjørring

126. Kvote til 6 almene familieboliger på Bredgade 3-5, Vildbjerg

127. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 for boligområde nord for Rolighedsvej i Herning

128. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Rolighedsvej i Herning

129. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 for et boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

130. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et nyt boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

131. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 for erhversområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

132. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

133. Sørvad Kultur- og Idrætscenter frigivelse af anlægstilskud til motoriklandskab

134. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2017

135. Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

136. Frigivelse af anlægsbevilling til særlig naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2017

137. Etablering af ny bynær skov ved Sunds i samarbejde med Naturstyrelsen

138. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 7 for Aulum

139. Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode 2016-2021

140. Nationalpark Skjern Å - Genoptagelse af proces for evt. oprettelse af en nationalpark

141. Sdr. Felding Skole - status og vurdering af behov for yderligere ombygning

142. Beskæftigelsesområdets investeringsforslag

143. Forhandling om erhvervelse

144. Branding

145. Prisfastsættelse af parcelhusgrunde på Ørskovbakken, Snejbjerg, etape 4½ og 5

146. Salg af grund i Aulum

147. Salg af areal i Sunds

148. Udlejningsaftale

149. Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand

150. Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand

151. Anmodning om ekspropriation for Herning Vand

152. Henvendelse om køb af ejendom

153. Aftale om arealoverførsel til offentlig vej

154. Udbud af bybuskørsel