Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

154. Udbud af bybuskørsel

Sagsnr.: 13.05.00-A00-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Udbud af bybuskørsel