Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

118. Invitation fra Indenrigsministeriet til partnerskab om regelforenkling

Sagsnr.: 00.15.01-A00-1-15 Sagsbehandler: Mette Korsgaard Harbøll  

Invitation fra Indenrigsministeriet til partnerskab om regelforenkling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Alle kommuner har fået en henvendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet med invitation til at lade den enkelte kommunes egen administrationspraksis og procesregler underkaste en kritisk gennemgang. Det er eksperter fra analyseinstituttet KORA, der foretager gennemgangen. Undersøgelsen finansieres af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Kommunerne skal ansøge om at deltage. Ministeriet vælger to kommuner til den videre proces. Det indstilles, at Herning Kommune ansøger om deltagelse.

Sagsfremstilling

KORA-eksperterne ønsker at kigge på kommunens egne kommunale regler og processer,og vil foretage en nøje gennemgang af de administrative og processuelle byrder, som er et resultat af kommunens egne beslutninger og organisering af opgaveløsningen. I udvælgelsen bliver der bl.a. lagt vægt på, at vi kan pege på udfordringer, vi ønsker fokus på i analysen, og vi skal beskrive det forventede potentiale for administrative lettelser.

 

Ministeriets initiativ er i tråd med budgetforligets fokus på afbureaukratisering og regelforenkling. På den baggrund indstilles det, at Herning Kommune ansøger om deltagelse. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Herning Kommune ansøger om deltagelse i Økonomi- og Indenrigsministeriets initiativ.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Brev vedr_ partnerskab om regelforenkling