Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

121. Socle Du Monde - tilskud til markedsføring

Sagsnr.: 00.13.02-G01-2-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Socle Du Monde - tilskud til markedsføring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med Socle Du Monde Biennalen 2017's aktiviteter søger HEART om tilskud til markedsføring.

Sagsfremstilling

Socle Du Monde Biennalen 2017 åbner den 24. april 2017 med 60 kunstnere, der i berømthed og anerkendelse er det, man kan kalde den moderne kunsts helt store rockstjerner. Biennalen fejrer Piero Manzoni - den berømte italienske kunster med særlige forbindelse til Herning, ved både at vende blikket frem og tilbage i tiden til nogle af de bedste og mest spændende kunstnere i verden, dermed præsenteres en lang række værker, der aldrig før er vist i Skandinavien. Udstillingens omfang vil vække international opmærksomhed.

 

Socle du Monde 2017 bliver til under ledelse af Mattijs Visser samt et hold af verdensklasse kuratorer, heriblandt: Jean-Hubert Martin, Olivier Varenne, Michael Bank Christoffersen, Daniel Birnbaum og Maria Finders.

 

Socle du Monde 2017 præsenterer en bred vifte af værker. Maleri, installation, skulpturer og performances - og forventes med sit internationale niveau at vække væsentlig opmærksomhed.

 

Biennale finder sted på HEART – Herning Museum of Contemporary Art, Herning Højskole og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, De Geometriske Haver samt Skulpturparken i Birk, og indgår som et af Hernings store bildrag til Europæsisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

 

Socle Du Monde Biennalen 2017 er godt på vej mod at have samlet de 11,5 mio kr. som skal bruges til biennalen. Herning Kommune har bidraget med de seneste års normale tilskud til Socle Du Monde, der er puljet sammen. Men der mangler fortsat midler til markedsføring af Socle Du Monde Biennale 2017, hvorfor Herning Kommune anmodes om tilskud til markedsføring på kr. 150.000

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at HEART bevilges et tilskud til markedsføring af Socle Du Monde Biennalen 2017 på kr. 150.000,
at bevillingen finansieres fra Serviceområde 15, Kulturelle aktiviteter, Bymarkedsføring, konto-nr. 364-02-062-08.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Finn Stengel Petersen og Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde indstillingen.