Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

151. Anmodning om ekspropriation for Herning Vand

Sagsnr.: 06.03.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation for Herning Vand