Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

150. Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand

Sagsnr.: 06.01.00-G14-2-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand