Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

120. Beach-Handball på Torvet i Herning - 3 årig aftale

Sagsnr.: 18.20.04-G01-3-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Beach-Handball på Torvet i Herning - 3 årig aftale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Elo Christensen

Sagsresume

Danmarks Håndbold Forbund, DHF Kreds 3, har kontaktet Herning Kommune for muligheden at afvikle Beach-Handball på Torvet. Både Herning Kommune og DLF Kreds 3 ønsker at indgå en 3-årige aftale for 2017, 2018 og  2019.

 

DHF Kreds 3 ønsker at lave bynære arrangementer, og derfor er det på Torvet i Herning, der skal spilles. For at klargøre Torvet med 30 cm sand, tribune og toiletter vil der kræves en finansiering på kr. 60.000 pr. år.

Sagsfremstilling

I samarbejde med DHF kreds 3, den hvor Herning hører til, arbejdes der på at lave en uge med Beach-handball aktiviteter. I dette ligger planer om, at lave ungdomsstævner og skoleaktiviteter hen over ugen.

 

Kravet fra DHF er, at vi laver et område med sand i ca. 30 cm dybde, hvor der kan være to baner, opstiller ekstra toiletter samt opstiller en tribune ved siden af den ene bane.

 

DHF oplevede med de sidste tre års stævner i Herning en enorm succes med sporten, og har selv ambitioner om at udvikle sporten endnu mere. DHF medbringer alt hvad der skal bruges for at gennemføre Beach-Handball turneringerne.

 

Beach-Handball er en sport i vækst og den er godt alternativ til de mere traditionelle sommer-sportsgrene. Vi vil gerne give skoler og institutioner muligheden for kurser og inspiration i dagtimerne og på den måde give dem input til deres undervisning og aktiviteter. Der deltager godt 500 børn og unge mennesker i stævnerne hen over ugen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der gives en årlig bevilling i årene 2017 - 2019 på kr. 60.000 til gennemførelse af Beach-Handball turnering på Torvet,
at bevillingen finansieres fra Serviceområde 20, Erhvervsudvikling, Turisme og Oplevelseprojekter, konto-nr. 662-00-090-06.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.