Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

135. Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

Sagsnr.: 82.18.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,131 mio. kr. i 2017 afsat til kloakrenovering i kommunale bygninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,131 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, og at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,131 mio. kr. på samme serviceområde.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten i 2017 afsat 2,131 mio. kr. til separering af regnvand og spildevand i kommunale bygninger. Herning Kommunes kloaksepareringer følger som udgangspunkt planen for udskiftning af hovedledninger fra Herning Vand.

 

I 2017 er der opstået et behov for at fremskynde renovering/separering af kloaknettet på henholdsvis Herningsholmskolen, Brændgårdskolen og Vestervangskolen i forbindelse med Midtbyskole-projektet.

 

Årsagen er, at det i forbindelse med forskellige forundersøgelser har vist sig, at kloaknettet de tre steder er så nedslidt, at det er nødvendigt at foretage renovering og samtidig separering, inden der påbegyndes belægningsarbejde og etablering af forskellige udendørsaktiviteter på matriklerne.

I henhold til planerne fra Herning Vand ville påbud om kloakseparering være kommet på Brændgårdskolen allerede i 2018 og på Herningsholmskolen og Vestervangskolen formentlig omkring 2026.

 

På Lundgårdskolen, som er den fjerde skole i Midtbyskole-projektet, er kloakkerne allerede separeret, så her er ikke behov for yderligere.

Arbejdet på de tre skoler ønskes af hensyn til tidsplanen for Midtbyskole-projektet igangsat hurtigst muligt.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,131 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 Kloakrenovering i kommunale bygninger,

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,131 mio. kr. i 2017 på samme stednr.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.