Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

131. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 for erhversområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 for erhversområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 13. december 2016 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 og lokalplan 51.E3.1 for et erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 15. december 2016 til og med den 9. februar 2017. Der er i perioden indkommet én indsigelse til kommuneplantillægget og lokalplanen. Indsigelsen vedrører ikke forhold i kommuneplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 66 endelig vedtages uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Lokalplan 51.E3.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024 for bl.a. detailhandelsareal for særligt pladskrævende varer.

 

Tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2017-28. Endvidere er der tilføjet zoneforhold i kommuneplantillæg nr. 66.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 66 har været i offentlig høring i perioden fra den 15. december 2016 til og med den 9. februar 2017. Der er indkommet én indsigelse til kommuneplantillægget og lokalplanen, se bilag. Indsigelsen omhandler et bevaringsværdigt hus samt forskønnelse af Ringkøbingvej og Snejbjerg Hovedgade. Forvaltningen har vurderet, at indsigelsen ikke vedrører forhold i kommuneplantillægget. Indsigelsen vil blive behandlet i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan 51.E3.1 – Erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Indsigelse - Lokalplan 51.E3.1 og kommuneplantillæg nr. 66 - _Redacted