Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

129. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 for et boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 for et boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Da lokalplan 51.B12.4B for et område udlagt til boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 -2028. Kommuneplantillægget genfremlægges sammen med forslag til lokalplan 51.B12.2 for at give mulighed for vejadgang til lokalplanområdet fra Nørretanderupvej.

Sagsfremstilling

Afgrænsning af kommuneplanramme 51.B12

 

 

Forslag til lokalplan 51.B12.4B for et boligområde ved Nørretanderupvej skal give mulighed for at udstykke  et område mod Messemotorvejen til boliggunde. Forslag til lokalplan 51.B12.4B er en genfremlæggelse af lokalplan 51.B12.4 med ændret vejadgang. Ved genfremlæggelse af lokalplanforslaget ændres vejadgangen fra Stenbjergkvarteret til Nørretanderupvej. Da det ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028. Kommuneplantillægget giver mulighed for vejadgang til lokalplanområdet fra Nørretanderupvej.

 

Der ændres ikke på anvendelsen for rammeområdet. Rammeområde 51.B12 skal bruges til boliger. Det kan være en blanding af åben - lav og tæt - lav bebyggelse. For at forbedre boligmiljøet skal området afgrænses af et 15 meter bredt beplantningsbælte mod Messemotorvejen.

 

Kommuneplantillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 kan ikke vedtages endeligt før Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 17