Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

122. Opstart af "Aerospace and Defence Manufacturing Cooperation - klynge"

Sagsnr.: 24.10.05-P27-1-16 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Opstart af "Aerospace and Defence Manufacturing Cooperation - klynge"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Ravn, Maria Kringelholt Nielsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der ansøges om 65.000 kr. til etablering af en klynge, der har til formål, at gøre det lettere for udenlandske virksomheder at placere en ordrer hos danske underleverandører. Støtten gives mere specifikt til opbygning, gennemførelse af en kompetence analyse og til markedsføring i perioden fra april til juli 2017. Klyngen startes op af en mindre gruppe af industrivirksomheder, men vil være åben for alle virksomheder i segmentet i Herning Kommune. Endvidere vil klyngen være åben for danske virksomheder generelt, som har komplementære kompetencer, der er nødvendige i forhold til levering af ordre.

Opgaven vil være forankret ved DAMRC.

Sagsfremstilling

 

Herning Kommune indgik den 15. april 2016 en samarbejdsaftale om oprettelse af en ny teknologiklynge i Herning. Klyngen fik navnet AMAC - Aerospace Manufacturing and Assembly Cluster. Parterne i aftalen var Airbus Group, Airbus Defence and Space, Herning Kommune, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Herningsholm Erhvervsskole, 3F Midtjylland, Dansk Metal Herning, DAMRC samt virksomhederne Multicut fra Vildbjerg og Alemexa fra Odense. Baggrunden var et ønske, om at sikre området mulighed for produktion af flydele til den civile flyindustri. Aftalen tog sit udspring i de muligheder for tilbagekøb, der kunne opstå, såfremt den tysk-franske producent vandt den danske ordre på kampfly.

 

Det blev imidlertid den amerikanske producent Lockheed Martin, der indgik i et partnerskab om produktion af 27 nye kampfly. Det har betydet, at de danske industrivirksomheder i den oprindelige aftale, har foretaget en nyorientering og inviteret andre virksomheder hovedsageligt fra Herning Kommune, ind i samarbejdet. Virksomhedernes mål er oprettelse af en ny klynge med repræsentation af hele værdikæden til en underleverance bredt til Aerospace and Defence industrien (målgruppen er bredere end før - idet der ønskes at levere bredt til forsvars- såvel som til flyindstrien. Modsat før håber man nu, at de globale kunder får ét sted at henvende sig ved ønsket om tilbudsgivning, og dermed finder det attraktivt og enkelt at søge leverandører på det danske marked.

 

Aktiviteter i forbindelse med etablering af klyngen:

 

1. Udfærdigelse af en forretningsmodel

     - Interessentmodel (aftagere), fordele ved klyngen for interessenterne m.m.

     - Beskrive fordele ved klyngen
    - Beskrive ydelserne, processer, distribution, fælles markedsføring m.m.

2. Økonomi på den lange bane
3. Etablering/stiftelse
   - Vedtægter
   - Medlemmer
  - Opgavefordeling etc.
  - Organisering
4. Kompetenceanalyse
   - De deltagende virksomheders kompetencer afdækkes
   - Analyse/beskrivelse af de fundamentale kompetencer, der bør være til stede
  - Analyse af potentielle nye medlemmer med henblik på komplementære kompetencer

   - Kontakt til udvalgte af de potentielle nye medlemmer

5. Udfærdigelse af digital og fysisk marketingsmateriale i forhold til internationale potentielle kunder.

 

DAMRC har opgaven, dog outsources marketingsopgaven.

 

Kommer klyngen godt fra start, må det må forventes, at der vil følge nye ansøgninger om medfinansiering til kommunen.

 

Ansøgningen falder ind under rammerne om lov om erhvervsfremme § 13 virksomhedsudvikling, ny teknologi. Dermed følger også et krav om udfærdigelse af en kontrakt. Det anbefales, at administrationen bemyndiges hertil.

 

Økonomi

Udgifts- og finansieringsbudget 1. april 2017 til 1. juli 2017.

 

Aktivitet

DAMRC timer

(900 kr. i timen)

Udgift

Kr.

Virksomhedernes egenfinansiering Kr.

Herning Kommune

Kr.

Udarbejdelse af forretningsmodel

45

40.500

24.000

16.500

Økonomi

10

9.000

5.500

3.500

Opbygning af organisation

15

13.500

8.000

5.500

Kompetenceanalyse

35

31.500

18.000

13.500

Udarbejdelse af marketingsmateriale

50

45.000

27.000

18.000

Ekstern korrekturlæsning og trykning af marketingsmateriale

-

20.000

12.000

8.000

I alt

 

159.500

94.500

65.000

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 65.000 kr. til DAMRC fra  Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi til opstart af klyngen "Aerospace and Defence Manufactuering Cooperation - ADMaC" i  2017 og
at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.