Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

117. Perspektivnotater budget 2018-2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.00.00-G01-2-17 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Perspektivnotater budget 2018-2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for 2018 fremsendes perspektivnotaterne for Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområder til drøftelse og godkendelse.

 

Sagsfremstilling

I arbejdet med budgettet for 2018-2021 skal der udarbejdes perspektivnotater for alle fagområder. Perspektivnotaterne har til formål at uddrage de centrale budskaber for serviceområderne på kort og langt sigt og underbygge disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi, nøgletal og effektiviseringsmuligheder.

 

Administrationen har udarbejdet udkast til perspektivnotaterne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på:

Serviceområde 08 - Driftsselskaber (rengøring)

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

Serviceområde 15 - Kultur

Serviceområde 20 - Administration

 

Notaterne er vedlagt som bilag.

 

Perspektivnotaterne indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at perspektivnotaterne for 2018-2021 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområder godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker perspektivnotaterne suppleret indenfor emnerne bredbåndstrategi og it-iværksætteri.

Bilag

  • Perspektivnotater - Budget 2018 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets område