Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

116. Opfølgning på mål 2016 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Opfølgning på mål 2016 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

  X

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Som en del af regnskabsaflæggelsen følges der op på målene for 2016 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

 

Målopfølgningen indgår i materialet til 1. budgetkonference den 24. april 2017.

Sagsfremstilling

Afslutningen af den forgangne år sker blandt andet ved at følge om på de politiske mål for 2016, jf. vedlagte bilag for udvalgets områder.

 

Der er i 2016 opstillet nedenstående politiske mål, som i et vist omfang er nået. Der arbejdes videre med områderne.

  

Opfølgning på mål på Serviceområde 15 Kultur

  • En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne"  
  • Oplevelser inspiration og puls

 

Opfølgning på mål på Serviceområde 20 Administration

  • Organisation, ledelse og kompetencer.
  • Nye veje til bedre velfærd.
  • Fællesoffentlig og fælles kommunal digitaliseringsstrategi og Herning Kommunes egen digitaliseringsstrategi.
  • Erhvervsvækst, morgendagens erhverv samt oplevelser og turisme.
  • Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder.

 

Målopfølgningerne er vedlagt som bilag.

 

Nye mål for 2018 fremsendes til godkendelse på udvalgets møde den 8. maj 2017.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at opfølgning på de politiske mål for 2016 godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Målopfølgninger 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder