Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

103. Køb af ejendom

Sagsnr.: 82.01.00-G01-4-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Køb af ejendom

Beslutning