Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

97. Salg af areal

Sagsnr.: 13.06.02-G01-5-15 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af areal

Beslutning