Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

92. Byrådets Idrætslederpris 2019

Sagsnr.: 00.05.07-G01-5-18 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2019

Beslutning