Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

77. Operaen i Midten søger om godkendelse af vedtægtsændring

Sagsnr.: 20.00.00-P24-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Operaen i Midten søger om godkendelse af vedtægtsændring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Operaen i Midten anmoder tilskudskommunerne Holstebro, Ikast-Brande, Struer og Herning om at godkende fremsendte forslag til vedtægtsændring.

 

Sagsfremstilling

Holstebro Kommune har, som tilsynsførende kommune, på vegne af egnsteatret Operaen i Midten den 11. januar 2019 fremsendt anmodning om godkendelse af forslag til vedtægtsændring.

 

Ændringen omhandler den gældende §2 - Institutionens formål. I denne paragraf ønskes tilføjet "Instituionens midler kan udelukkende anvendes til opfyldelse af institutionens formål."

 

Baggrunden for vedtægtsændringen er, at Folketinget med virkning fra den 1. januar 2018 har vedtaget en ændring i Selskabsskattelovens §3, stk. 1, nr. 21, hvorefter "producerende teatre, der er selvejende institutioner eller foreninger, og hvor indtægterne udelukkende kan anvendes til institutionens formål", er undtaget for skattepligt under forudsætning af, at dette fremgår af teatrets vedtægt.

 

Vedtægtsændringen er godkendt af teatrets bestyrelse den 12. september 2018.

 

Ændringen har den 17. december 2018 været til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget i Holstebro Kommune, hvor ændringen blev godkendt samt fremsendt med anbefaling til godkendelse i kommunens Økonomiudvalg samt Byrådet.

 

Der gøres opmærksom på, at vedtægtsændringen også er sendt til godkendelse i de to øvrige aftalekommuner, Ikast-Brande og Struer, samt at vedtægtsændringen skal godkendes i Slots- og Kulturstyrelsen.  

Økonomi

Ændringen har ikke økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.  

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at vedtægtsændringen godkendes. 
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

  • Bilag KFU 17122018 - Vedtægter Operaen i Midten.pdf