Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

99. Salg af ejendom

Sagsnr.: 13.06.02-G01-61-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af ejendom

Beslutning